Nicolette van der Meijs 25 jaar NVM-makelaar

Vandaag was het een bijzondere dag voor Nicolette. Ze vierde namelijk haar 25-jarig jubileum als lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het was een feestelijke dag, georganiseerd door het bestuur van de NVM, waarbij Nicolette in het zonnetje werd gezet en haar welverdiende zilveren makelaarsstafje ontving.

Het zilveren makelaarsstafje heeft een lange geschiedenis en dateert uit de zeventiende eeuw. Destijds was het alleen voorbehouden aan erkende makelaars, leden van het gilde, om contracten mee te ‘bezegelen’. Het stafje is sindsdien een symbool geworden van de professionele en erkende makelaar.

Het team van Kolpa van der Hoek feliciteert Nicolette van harte met deze mijlpaal.