Kwalificaties en certificering: de waarde van kennis

Wij helpen u snel en vakkundig met een taxatierapport in de regio Rijnmond. Onze taxateurs zijn gecertificeerd en ingeschreven bij RICS, NRVT met aantekening groot zakelijk, TMI en Tegova. Onze commerciële taxaties worden door vrijwel alle geldverstrekkers geaccepteerd.

RICS

RICS staat voor het Royal Institution of Chartered Surveyors. De RICS handhaaft de hoogste wereldwijde professionele kwalificaties en standaarden op het gebied van de taxaties. Wereldwijd werken 134.000 vastgoedprofessionals dagelijks en dragen met hun vakmanschap en taxaties bij aan een hoge graad van professionalisering in de vastgoedbranche.

NRVT Groot Zakelijk

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) biedt de opdrachtgever de garantie dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt: een Register Taxateur.

Een Register Taxateur handelt in het publiek belang, werkt volgens internationale richtlijnen EVS/IVS en erkende gedrags- en beroepsregels. De Register Taxateur onderwerpt zich aan het doorlopend toezicht en het centrale tuchtrecht van NRVT. Aanvullend hebben onze taxateurs de aantekening grootzakeljk voor de waardering van vastgoedobjecten en complexen met een waarde van meer dan 5 miljoen euro.

TMI

Een TMI-taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI. Eenmaal binnen wordt de taxateur verplicht bijgeschoold middels de TMI Academy. De taxaties worden verwerkt binnen het Taxatie Management Systeem en voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI. Uitgebrachte taxaties worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de Kwaliteitscommissie. Bij twijfel of vragen kan de opdrachtgever ook zelf een taxatie voorleggen aan de Kwaliteitscommissie. Kortom, een TMI-taxatie staat voor kwaliteit!

TEGoVA

Stichting TEGoVA Netherlands waarborgt op transparante en uniforme wijze de kwaliteit van het taxatievak en de harmonisering van taxatiestandaarden volgens de European Valuation Standards (EVS). Taxateurs van commercieel en agrarisch vastgoed, die aan EVS voldoen en met succes een opleidingstraject en beoordelingsprogramma hebben doorlopen, komen in aanmerking voor het REV-certificaat als Recognised European Valuer. Wij zijn er trots op dat wij een TEGoVA-gecertificeerd makelaar zijn.

VastgoedCert

De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd. Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar een belangrijke pre. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.

Aanvraag bedrijfstaxatie

  • Het te taxeren vastgoedobject:
  • Gegevens van de opdrachtgever(s):
  • (op dit adres ontvangt u tevens het taxatierapport)

Bekijk al onze diensten

Bedrijfsaanbod
Bedrijfshuisvesting
Bedrijfstaxaties
Beleggen
Taxaties agrarisch- en landelijk vastgoed