Ontbindende voorwaarden bij (ver)koop van uw eigen woning

Gelezen over ontbindende voorwaarden in een koopovereenkomst en benieuwd wat die inhouden? Ze zijn belangrijk bij de verkoop van uw eigen woning, net als andersom wanneer u een nieuwe woning wilt kopen.

De ontbindende voorwaarden kunnen betrekking hebben op de financiering of een bouwkundige keuring, net als een aantal andere zaken. We kunnen u daar goed over adviseren, net als over het appartementsrecht en andere zaken rondom de aankoop of verkoop van een woning. We zijn uw ervaren makelaar in Rotterdam, bijvoorbeeld om aan te geven welke ontbindende voorwaarden gebruikelijk zijn en hoe u daar gebruik van kunt maken of mee om moet gaan als verkoper.

Ontbindende voorwaarden: 7 mogelijkheden

Benieuwd naar de verschillende ontbindende voorwaarden die regelmatig voorkomen in koopovereenkomsten? We zetten er 7 op een rij:

  • Financiering met hypotheek
  • Nationale Hypotheek Garantie
  • Bouwkundige keuring
  • Huisvestingsvergunning
  • Wijziging woning
  • Tot eigen huis verkocht is
  • Gebreken

Financiering met hypotheek

De bekendste ontbindende voorwaarde is die voor de financiering. Er is sprake van een voorbehoud op de financiering met een hypotheek. Het betekent in de praktijk dat de verkoop niet doorgaat als het de koper niet lukt om de financiering rond te krijgen met een hypotheek.

Tip: zorg er als verkoper voor dat er bij de ontbindende voorwaarde staat voor welk bedrag de koper een hypotheek probeert te verkrijgen. Het is ook mogelijk om af te spreken wat de maximale hypotheeklasten per jaar, de maximale rente en het type hypotheek moeten zijn.

Kunt u als koper aantonen dat het bij meerdere banken niet gelukt is om de benodigde hypotheek aan te vragen? Dan is het op basis van deze ontbindende voorwaarde mogelijk om binnen de gestelde termijn van de koop af te zien, zonder dat u daar een boete of andere kosten voor hoeft te maken.

Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten? U kunt een ontbindende voorwaarde opnemen die stelt dat de koop alleen doorgaat als dit lukt. Blijkt het niet mogelijk om een hypotheek met NHG af te sluiten? Dan is dit een geldige reden om van de koop af te zien.

Bouwkundige keuring

Veel kopers maken in de koopovereenkomst gebruik van de ontbindende voorwaarde voor een bouwkundige keuring. Zo’n keuring is altijd een goed idee, ook als de woning in eerste instantie geen reden tot twijfel oplevert.

Tip: spreek met de verkoper af wat ‘tegenvallende resultaten’ van de bouwkundige keuring zijn, bijvoorbeeld door aan te geven welk bedrag aan herstel- en reparatiekosten u nog accepteert.

Huisvestingsvergunning

Is er een huisvestingsvergunning verplicht? Het is verstandig om een ontbindende voorwaarde op te nemen. Dit voorkomt dat u de woning toch moet kopen, als het niet lukt om een vergunning te ontvangen van de gemeente waarin u wilt gaan wonen.

Wijziging woning

Wilt u de woning als koper ingrijpend verbouwen of die bijvoorbeeld aanpassen om uw bedrijf daar vanuit te kunnen voeren? Het is belangrijk om daar toestemming voor te vragen bij de gemeente. Met een ontbindende voorwaarde kunt u voorkomen dat u geen toestemming krijgt, maar wel verplicht bent om de woning te kopen.

Tot eigen huis verkocht is

Heeft u al een eigen huis en wilt u die eerst verkopen, voordat u de nieuwe woning koopt? Het is mogelijk om dit op te nemen in de ontbindende voorwaarden. Het is zelfs mogelijk om een minimale verkoopprijs op te nemen. Houd er wel rekening mee dat niet iedere verkoper hier mee akkoord zal gaan, omdat het leidt tot meer risico voor de verkopende partij.

Gebreken

Veel gebreken in woningen zijn prima op te lossen en hoeven daarom geen reden te zijn om af te zien van een aankoop. Het is wel mogelijk om een bepaald bedrag aan maximale herstelkosten op te nemen. Blijkt er sprake van gebreken die leiden tot meer kosten dan het maximaal afgesproken bedrag? Dan kan dit een ontbindende voorwaarde zijn om van de koop af te zien.

Koopcontract ontbinden op basis van voorwaarden

De ontbindende voorwaarden tussen de koper en verkoper zijn bedoeld om eventuele tegenvallers en uitzonderlijke situaties te ondervangen. De aankoop van een woning is een grote uitgave en een belangrijke beslissing, waar veel bij komt kijken. Voor bij oudere woningen is het gebruikelijk om in het voorlopig koopcontract diverse ontbindende voorwaarden op te nemen. Er kunnen dingen aan de hand zijn, die tot hoge kosten kunnen leiden als daar niet goed mee wordt omgegaan.

We zijn uw makelaar in Rotterdam en op Voorne-Putten vanuit onzen kantoren in Oostvoorne en Brielle. Met alle plezier helpen wij u bij de   de verkoop van uw woning. Ook kunnen we u bij de aankoop van een woning goed van dienst zijn. We kennen de beide kanten van de medaille en weten wat er gebruikelijk is in een voorlopig koopcontract. Bovendien kunnen we met u meedenken over de waarborgsom en over andere zaken die er in de koopovereenkomst horen, los van de ontbindende voorwaarden waarover we met u kunnen meedenken.

Benieuwd wat we in Rotterdam of op Voorne-Putten als makelaar voor u kunnen betekenen? Bel ons op nummer 010 422 61 44 of op 0181-48 4000 (voor regio Voorne-Putten), stuur ons een e-mail naar [email protected] of gebruik het online contactformulier. We horen graag van u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*